Spelregels

Wanneer is de Speelotheek open?

 • Woensdag 8:45 – 10:00 uur
 • Woensdag 15:00 – 16:00 uur
 • Vrijdag 18:30 – 19:30 uur

Hoe word je lid?

 • Kom naar de Speelotheek en vul daar het inschrijfformulier in.
 • Op het inschrijfformulier staat vermeld hoe je kunt betalen.
 • Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar voor het eerste kind en € 10,- per jaar voor ieder volgend gezinslid.
 • Een lidmaatschap is 1 jaar geldig, vanaf de maand dat het is afgesloten.
 • Elk jaar zullen de contributie van het lidmaatschap en andere tarieven opnieuw bekeken worden.

Wat kan ik lenen?

 • Je mag één stuk speelgoed, één spel en één puzzel per keer lenen.
 • Kinderen mogen dit samen met een volwassene uitzoeken. Je mag het speelgoed uitproberen, maar zet het daarna weer in de kast.
 • Tel het speelgoed goed na in de Speelotheek. Vertel ons als het niet compleet is. Wij schrijven dit dan op.
 • Laat je lidmaatschapskaart en het speelgoed zien bij de uitleenbalie.
 • Je krijgt een papiertje met de datum, zodat je makkelijk kunt zien wanneer je het speelgoed weer terug moet brengen.

Breng je het speelgoed schoon, heel en compleet weer terug?

 • Na uiterlijk 3 weken breng je het speelgoed weer terug. Eerder terug brengen mag altijd. Verlengen is niet mogelijk.
 • Kijk thuis goed na of het speelgoed nog heel, compleet en schoon is.
 • Buitenspeelgoed graag ook schoon inleveren.
 • Vertel ons als er iets kwijt of stuk is.
 • Als iets zoek is geraakt, maken wij hiervan een aantekening en kijk je thuis nog een keer of je het alsnog kunt vinden. Breng het dan zo snel mogelijk weer terug.
 • Één keer per kwartaal belt het bestuur de leden na die speelgoed meermaals te laat hebben ingeleverd of zoek of kapot hebben gemaakt. Daaruit kan een boete volgen. Bij verlies of grove beschadiging ben je verplicht de dagwaarde van het speelgoed te betalen.

Hoe zeg je het lidmaatschap op?

 • Je geeft dit persoonlijk door tijdens de openingstijden en levert je kaart in bij de Speelotheek.
 • Bij tussentijdse beëindiging wordt de lidmaatschapskosten niet terugbetaald.

Wat moet je verder nog weten?

 • Je kunt wijzigingen in je gegevens per e-mail doorgeven.
 • De Speelotheek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het uitlenen van speelgoed.
 • Het bestuur neemt passende maatregelen bij opzettelijke vernieling.
 • Het bestuur neemt passende maatregelen als een lid zich niet aan bovenstaande regels houdt.
 • Het bestuur beslist in alle gevallen waarin deze regels niet voorzien.
 • Met het uitgeven van nieuwe spelregels vervallen de oude spelregels.
 • Via ondertekening van het inschrijfformulier gaan leden en ouders akkoord met deze spelregels.
 • De Speelotheek draait volledig op vrijwilligers. Heb je interesse om te helpen of wil je meer weten? Neem dan contact op!

 

Laatst gewijzigd: december 2022.