Spelregels

Openingstijden

 • De Speelotheek is geopend op:
   • woensdagmiddag van 15.00 – 16.00 uur
   • vrijdagavond van 18.30 – 19.30 uur
 • Tijdens de schoolvakanties is de Speelotheek gesloten.


Hoe word je lid?

 • Vul het inschrijfformulier in op onze website. Je kunt ook tijdens openingstijden
  naar de Speelotheek komen en daar een formulier invullen.
 • Je ontvangt een lidmaatschapskaart. Die moet je altijd laten zien als je iets leent.
 • Professionele organisaties (peuterspeelzaak, kinderdagverblijf, gastouders) en opa’s
  en oma’s mogen maximaal 5 lidmaatschappen hebben. Het lidmaatschap komt op
  naam te staan van de professionele organisatie.
 • Bij een nieuw lidmaatschapsjaar krijg je een nieuwe kaart en komt de oude, die dan
  ingeleverd moet worden, te vervallen.


Wat kost het?

 • Het lidmaatschap bedraagt: € 15,- per jaar voor het eerste kind en € 10,- per jaar
  voor ieder volgend (gezins)lid.
 • Een lidmaatschap is 1 jaar geldig, vanaf de maand dat het is afgesloten.
 • Op het inschrijfformulier staat vermeld hoe je de lidmaatschapkosten kunt voldoen.
 • Per seizoen zullen de contributie van het lidmaatschap en andere tarieven opnieuw
  bekeken worden.


Wat kan ik lenen?

 • Er wordt speelgoed gekocht voor kinderen in de babyleeftijd en het
  basisschoolkind. Oudere kinderen mogen uiteraard ook lid zijn. Voor hen en voor
  volwassenen zijn tevens gezelschapsspelen en puzzels beschikbaar.
 • Uitgeleend wordt één stuk speelgoed, één spelletje en één puzzel per keer.
 • Je mag het speelgoed drie weken thuis houden. En je kunt maximaal één keer verlengen. Voor het verlengen kun je een mail sturen naar de Speelotheek.
 • Zonder geldig lidmaatschapskaart wordt geen speelgoed uitgeleend.


Hoe gaat het lenen?

 • Kinderen mogen samen met een volwassene speelgoed uitzoeken.
 • Het uitlenen en terugbrengen vindt plaats via onze balie.
 • Bij meenemen controleert de lener het speelgoed op volledigheid en stuk zijn en is
  daar zelf verantwoordelijk voor.
 • Je krijgt een papiertje mee. Daar staat de datum op dat je het speelgoed terug moet
  brengen. Je mag het altijd eerder terug brengen.
 • In de Speelotheek moeten ouders zelf toezicht houden op hun kinderen; het
  speelgoed mag uitgeprobeerd worden, maar moet daarna weer in de kast
  opgeborgen worden. De medewerksters zijn uitsluitend voor de uitleen en beheer
  van de Speelotheek.
 • Er kan speelgoed nog geen gereserveerd worden.
 • Is alles compleet en is het heel?
   • Vertel het ons als het niet zo is.
   • Is het speelgoed zoek geraakt, of kapot, dan wordt dit in rekening gebracht.
   • Deze vergoeding is afhankelijk van het vermiste of beschadigde speelgoed of onderdeel.
    De kosten zijn minimaal € 1,50.
   • Wordt het zoekgeraakte speelgoed of onderdeel alsnog teruggebracht, dan krijg je
    € 1,- retour.
 • Bij verlies of grove beschadiging ben je verplicht de dagwaarde te betalen.
 • Hoe gaat het terugbrengen?
   • Kijk thuis of het speelgoed nog heel, compleet en schoon is.
   • Vertel het aan ons als er iets kwijt of stuk is.
   • Wij tellen het speelgoed en kijken het na.


Wat als je geen lid meer wil zijn?

 • Je stuurt een mail naar de Speelotheek of geeft dit persoonlijk door tijdens
  openingstijden.
 • Je levert je kaart in bij de Speelotheek.
 • Bij tussentijdse beëindiging worden de lidmaatschapskosten niet terugbetaald.


Wat moet je verder nog weten?

 • Je kunt wijzigingen in je gegevens per mail doorgeven.
 • Professionele organisaties moeten het direct doorgeven als er een andere
  contactpersoon is.
 • De Speelotheek is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het uitlenen van
  spelmateriaal.
 • Het bestuur neemt passende maatregelen bij opzettelijke vernieling.
 • Het bestuur neemt passende maatregelen als een lid zich niet aan bovenstaande
  regels houdt.
 • Het bestuur beslist in alle gevallen waarin deze regels niet voorzien.
 • Met het uitgeven van nieuw spelregels vervalt de oude spelregels.
 • Via ondertekening van het inschrijfformulier gaan ouders akkoord met deze
  spelregels.
 • De Speelotheek draait volledig op vrijwilligers, heb je interesse om te helpen of wil
  je meer weten. Neem dan contact op!

Laatst gewijzigd januari 2022