Privacy

Dit is de privacyverklaring van Speelotheek Tjoe-Ke-Tjoek, gevestigd te Someren en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
41091766. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken
en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens als naam, adres, leeftijd. Als (een combinatie van) deze gegevens
naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Onze
Speelotheek verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Naam
– Adres
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– E-mail

Van wie verwerkt onze Speelotheek persoonsgegevens?
Van de volgende personen verwerken we persoonsgegevens:
– leden van de Speelotheek
– vrijwilligers van de Speelotheek

Waarvoor verwerkt onze Speelotheek persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van de Speelotheek en/of als vrijwilliger aan de slag wilt gaan,
hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij je
op de juiste wijze inschrijven als lid en contact met je opnemen als het geleend
speelgoed gereserveerd is of speelgoed incompleet is ingeleverd. En als vrijwilliger
om je te kunnen inroosteren.

Als je eenmaal lid van onze Speelotheek bent, dan willen we je goed van dienst zijn.
Wij gebruiken je naam, telefoonnummer en e-mailadres om contact met je te
onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken en voor alle
communicatie die nodig is voor het in- en uitlenen van het speelgoed.

Verwerkt de Speelotheek ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over
gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Onze Speelotheek
verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is, verwerkt. Na opzegging
van het lidmaatschap verwijderen wij de persoonsgegevens binnen 3 maanden na
afloop van de lidmaatschapsperiode.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Onze Speelotheek wisselt geen persoonsgegevens met externe partijen uit.

Inzagerecht persoonsgegevens
Op verzoek geven wij je inzage in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Je
kunt contact opnemen met ons via ons emailadres voor:
– meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
– vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
– inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
– bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

Wijzigingen privacy-beleid
Door lid te worden van de Speelotheek ga je akkoord met dit privacy-beleid. We
behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid. Wij
raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Leden
kunnen dit privacy-beleid raadplegen op onze website.

Laatst gewijzigd januari 2022